Lysichiton americanus - skunkkalla

Skunkkalla växer i Arboretum Mustila i diket i Ekskogen och vid dammen nedanför Azaleasluttningen. Besökare blir ofta förvånade över storleken när de ser växten för första gången. Bladen är stora som paddlar. Blomningen är den typiska för missneväxter (Araceae) med en långsmal kolv med ett brett, spetsat, klargult stödblad. När blomställningarna visar sig i sin fulla ståtlighet om våren har bladen just påbörjat sin tillväxt. Storleken på skunkkallans blommor och blad avviker i så hög grad från den omgivande vegetationen att man kunde tro att de härstammar från en annan tid och ett annat rum.

Den engelska namnformen Skunk Cabbage antyder att växten är illaluktande. I synnerhet blommorna luktar, och syftet är att locka till sig de rätta pollinerarna. Ett annat engelskt namn för växten är Swamp Lantern, dvs kärrlykta.

Skunkkallan har ställvis i Europa i sin iver förvildat sig i den grad att lokala ekosystem har hotats av skunkkallan som uppfattats som en inkräktande främmande art. Också i Finland är det bäst att låta bli att plantera den intill rinnande vatten eftersom fröer som transporterats av vattnet med tiden utbreder sig effektivt och okontrollerat. På rätta växtplatser och med genomtänkt användning kan den vara en värdefull prydnadsväxt.

 

Ryhmittely
Perennat
Lysichiton americanus ©Susanna