Lamiastrum galeobdolon - gulplister

Mattan av grönbrokiga blad väcker uppmärksamhet i Mustila på Azaleasluttningen och vid Terrassen. Av den från Mellaneuropa härstammande gulplistern odlas i allmänhet fomer med ljusmönstrade blad. Gulplistern växer med långa markrevor vilka rotar sig vid lederna. Revorna bildar med tiden ett täckande och tätt nätverk. Gulplistern blommar på våren med gula läppblommor. De uppstående blomstjälkarna reser sig ovanför bladverket för att locka pollinerande insekter.

I skugga kommer gulplistern mera till sin rätt, i sol bleknar bladen. Det mest lyckade resultatet får man om det i skuggan växer förutom gulplister äv en andra marktäckare som har samma krav på växtplatsen. Då uppstår en fin mosaik av olika bladformer och olika gröna nyanser.

Gulplistern kan i perennböcker även förekomma som Lamium galeobdolon eller Galeobdolon luteum eftersom den hänförs omväxlande till vartdera släktet. Släktnamnet Lamiastrum betyder "påminnande om Lamium".

 

Ryhmittely
Perennat