Arisaema triphyllum - rödbrun kobrakalla

I sina hemtrakter i de östra delarna av Nordamerika kallas den här växten för Jack-in -the-pulpit eller Mannen i predikstolen. Så ser blomställningen också ut ifall man bryr sig om att böja ner sig till marken för att inspektera den noggrannare.

Kobrakallorna är knölväxter. De skjuter upp ur jorden i rask takt och blommar innan bladen slår ut eller samtidigt. Unga plantor bildar endast hanblommor men om förhållandena följande växtperiod är optimala utvecklas honblommor. I så fall pryds växten på hösten av en röd frökapsel som kan ses på avstånd i den höstliga trädgården. Det är bäst att lämna bären ifred för det kristalliniska giftet som de innehåller kan tränga genom huden och förorsaka värk och svullnader.

Den rödbruna kobrakallan trivs bäst i halvskugga i lucker, fuktig jord, men den klarar inte stillastående vatten. På lämpliga ställen runt om i Finland kunde man prova olika sorter av kalla eftersom de utgör en intressant del av perenner i skogen.

 

Ryhmittely
Perennat
arisaema_triphyllum_kristiantheqvist.jpg