UKK: 21. Fraxinus mandshurica - mantsuriansaarni

Luontainen levinneisyys

Mantsuriansaarni on nimensä mukaisesti kotoisin Kiinasta, Venäjän itäisimmistä osista ja Japanista.

Lajikuvaus

Mantsuriansaarni on luontaisilla alueillaan keskikokoinen puu, joka kasvaa 25 metrin pituiseksi. Sen lehdet muistuttavat meikäläisen saamien lehtiä, mutta lehdykät ovat yleensä suurempia. Runko on harmaa, mutta ei vanhana yhtä kauniskuvioinen kuin lehtosaarnella. Hedelmä on melko paljon kotimaisen saarnen hedelmän kaltainen melamainen pähkylä.

Menestyminen sekä viljely meillä ja muualla

Mantsuriansaarni on menestynyt meillä vain aivan maan eteläisimmissä osissa I-vyöhykkeellä. Sitä on viljelty oikeastaan vain kokoelmissa hyvin harvinaisena. Oikealla siemenalkuperällä voidaan viljelyrajaa todennäköisesti siirtää pohjoisemmaksi, ei ehkä kuitenkaan III-vyöhykettä pohjoisemmaksi.

Käyttö

Mantsuriansaarnen viihtyminen märillä ja tulvaisilla kasvualustoilla on erikoispiirre, jota voisi hyödyntää. Sitä voidaan istuttaa isoiksikin ryhmiksi em. kaltaisille alueille.

Kasvupaikkavaatimukset

Mantsuriansaarni viihtyy runsasravinteisella ja jopa märällä maalla sekä tulvamailla. Valoisuuden suhteen se ei ole vaatelias vaan viihtyy auringossa tai puolivarjossa.

Lisäys ja taimikasvatus

Lisäys tapahtuu siemenestä, joka yleensä on kuivaa ja syvässä lepotilassa. Se vaatii pitkän lämpökäsittelyn (120 vuorokautta) sekä pitkän kylmäkäsittelyn (90-120 vrk) ennen itämistä. Tämä on helpointa tehdä kylvämällä siemen keväällä ulos ja peittämällä se. Kylvös sijoitetaan suojaan paahteelta ja katetaan niin, ettei se kuivu. Kylvös jätetään ulos talven yli ja se yleensä itää seuraavana keväänä. Taimet voidaan koulia koivujen kasvatuskennoihin tai potteihin, jossa niitä voidaan kasvattaa 2 vuotta. Tämän jälkeen hidaskasvuinen mantsuriansaami siirretään peltoon, jossa sitä pitää kasvattaa 4-8 vuoden ajan riippuen halutusta koosta. Taimiin tulee runsaasti silmuvaurioita johtuen hallanarkuudesta. Muuten ne ovat helppoja kasvattaa.
 

Suku
Fraxinus
Laji
mandshurica