Pinus banksiana - banksinmänty

Banksinmänty on Amerikan mantereen pohjoisin mäntylaji, ja eräs niistä melko harvoista männyistä, joita on saatu Suomessa menestymään ottaen huomioon, että 80-90 lajia käsittävä Pinus-suku on kaikkein runsaslajisin havupuusuku. Mäntyjen menestymistä ei ilmeisestikään aina rajoita niinkään meidän kylmä ilmasto tai lyhyet kasvukaudet, vaan muista havupuista poiketen eräät sienitaudit, joista tunnetuin on monia viisineulasmäntyjä vaivaava valkomännyntervasroso (Cronartium ribicola). Monet männyt ovat myös ilmeisesti tarkkoja kasvatusolosuhteiden suhteen ja esimerkiksi liika syyskosteus tuhoaa eräät kuivien alueiden männyt.

Banksinmänty ei kuitenkaan ole vaativa kasvupaikan suhteen, vaan se on ilmeisesti eräs vähimmällä toimeentuleva puulaji, ainakin kun puhutaan maaperän ravinteista. Luontaisena laji kasvaa Pohjois-Amerikan havumetsävyöhykkeellä Kalliovuorten itäpuolelta Atlantille saakka. Pohjoisessa laji ei mene aivan puurajalle saakka, ja esiintyy etelässä suuressa osaa Minnesotaa, Michicania ja Wisconsinia. Lajille tyypillisiä kasvupaikkoja ovat mm. karut hiekkakankaat. Banksinmännyn vähäisiä ravinnevaatimuksia on yritetty hyödyntää myös Keski- Euroopassa, missä jo 1700-luvun loppupuolelta lähtien on viljelty lajia kaikkein laihimmilla hiekkakankailla, tosin kiinnostus lajiin metsätalouskäyttöön loppui jo tämän vuosisadan puolessavälissä. Suomessa saadut kokemukset viittaavat siihen, että laji olisi meille lähinnä mielenkiintoinen lisä dendrologisiin kokoelmiin.

Banksinmänty muistuttaa melko paljon kontortamäntyä. Osa kävyistä on serotiinisia, eli ne pysyvät avautumattomina puussa useita vuosia, ja pystyvät näin metsäpalon lämmön avatessa kävyt levittämään paloaukealle runsaasti siemeniä. Puussa pysyvät kävyt antavat puulle myös erikoisen ilmeen. Puut kasvavat meillä ehkä n. 15 metrin pituisiksi, kotimaassakin ne parhaimmillaan saavuttavat vain 25 m pituuden. Banksinmänty kannattaa istuttaa melko valoisalle paikalle, näin luonnostaan melko lyhytikäinen mänty ei myöskään ehkä ränsisty niin nopeasti.

Suku
Pinus
Laji
banksiana