Skip to main content

Picea

Picea jezoensis - ajaninkuusi

Avainsana(t)

Tämä I–III-vyöhykkeellä menestyvä, hyvin koristeellinen kuusilaji on kotoisin Itä-Aasiasta, jossa se kasvaa Ohotanmeren ympäristössä, Venäjän Kaukoidässä, Korean niemimaalla, Mantšuriassa ja Japanissa.

Mustilaan on istutettu kaksi ajaninkuusen metsikköä, joista toisen alkuperä on Mantšuriassa, toisen Hokkaidon saarella Japanissa. Kumpikin alkuperä on ollut talvenkestävä, mutta ilman suojapuustoa taimena jonkun verran altis halloille. 

Kasvin perustiedot
Suku: 
Picea
Laji: 
jezoensis

Picea glauca - valkokuusi

Avainsana(t)

Valkokuusi on Pohjois-Amerikan pohjoisosissa laajalle levinnyt laji, joka muodostaa puurajan yhdessä mustakuusen ja kanadanlehtikuusen kanssa. Meillä laji kasvaa aina menestymisvyöhykkeelle VII.

Mustilaan perustetuissa metsiköissä on kokeiltu useita alkuperiä (Ontario, Minnesota ja Quebec), mutta ne eivät ole menestyneet kovinkaan hyvin, vaan puut ovat ränsistyneet varhain.

Lajin erikoisuutena ovat voimakastuoksuiset neulaset, jotka murskattuna tuoksuvat mustaherukalle. Kotimaassaan valkokuusta käytetään sekä paperi- että sahapuuna. Suomessa lajilla ei ole metsätaloudellista käyttöarvoa.

Kasvin perustiedot
Suku: 
Picea
Laji: 
glauca

Picea pungens - okakuusi

Avainsana(t)

Okakuusi kasvaa luontaisesti Pohjois-Amerikan eteläisessä Kalliovuoristossa etenkin Coloradon osavaltion alueella. Puu kasvaa sekapuuna mm. douglaskuusen, engelmanninkuusen ja lännenpihdan kanssa 1800- 3400 metrin korkeudessa riippuen siitä, olemmeko pohjoisempana Montanassa vai etelässä Arizonassa, jossa vastaava ilmasto löytyy luonnollisesti paljon korkeammalta.

Hopeakuusi on kauppanimi okakuusen siementaimista valituille sinertäville yksilöille ja on yleisenä pihapuuna Etelä- ja Keski-Suomessa varmaan lähes kaikille tuttu. Voimakkaan hopeisen värinsä Iisäksi lajin tunnistaa hyvin sen jäykistä neulanterävistä neulasista. Neulaset siiroittavat ilman selkeää jakausta sivuille ja ylös. Kartiomainen latvus on varsinkin nuorena kauniin kerroksellinen.

Istutuspaikkoja suunnitellessa tulee muistaa, ettei korkealla vuoristossa kasvava laji siedä ollenkaan varjostusta. Myös heinien seassa taimien alaoksat kuolevat hyvin nopeasti. Laji jää meillä useimmiten 15 m korkeaksi, mutta joskus näkee myös tätä korkeampia vanhoja pihapuita.

Okakuusi on tunnettu siitä, että se selviää ylhäällä vuoristossa usein hyvin vähäsateisten kylmien talvien yli. Kuivuudenkestokyvystään huolimatta puut kasvavat kotiseudullaan yleensä melko viljavilla mailla ja ne kannattaa meilläkin sijoittaa ravinteikkaalle kasvupaikalle.

Laji on kuuseksi verraten pitkäikäinen saavuttaen kotiseudullaan jopa 400-600 vuoden iän, mutta meillä vanhemmat puut ovat usein varsin ränsistyneen näköisiä On vaikeaa sanoa voidaanko tähän vaikuttaa kasvupaikkavalinnalla tai mahdollisesti uusia siemenalkuperiä kokeilemalla. Lue lisää »

Kasvin perustiedot
Suku: 
Picea
Laji: 
pungens

Vipuvoimaa EU:lta    AEKR        elykeskus_vari_fin

Syndicate content