Skip to main content

Larix

Larix sibirica - siperianlehtikuusi

Avainsana(t)

Nimensä mukaisesti laji on kotoisin Siperiasta, jossa se levittäytyy laajoille alueille Uralvuoriston kummallakin puolella. Laji on leviämässä länteen ja lähimmät luontaiset siperianlehtikuusikot kasvavat jo Äänisen itärannalla. Suomessa laji menestyy hyvin koko maassa aina metsänrajalle asti.

Metsikkö on istutettu vuonna 1928. Siemen on peräisin Karjalan kannakselta, Raivolasta, jota pidetään parhaana meidän oloihimme soveltuvana siemenlähteenä. Raivolan siemenlähde on osoittautunut ekologisesti erittäin sopeutuvaksi, sillä se menestyy koko Skandinaviassa aina Islantia myöden. Raivolan lehtikuusimetsän vanhimmat osat perustettiin vuosina 1738–1770 siemenestä, joka kerättiin Arkangelista, myöhemmin etelämpää Uralin länsipuolelta.

Suomessa on siperianlehtikuusta viljelty jo yli 200 vuoden ajan ja sitä pidetään kestävänä ja nopeakasvuisena. Suora runko ja hienot oksat tekevät siitä ihanteellisen metsäpuun.

Lehtikuusen puuaines on kohtalaisen lahonkestävää, mistä johtuen sitä on käytetty kosteiden paikkojen rakenteisiin mm. ratapölkyiksi sekä paalutuksiin. Koristeellinen puu soveltuu myös paneeleihin. Lehtikuusen käyttöä vaikeuttaa kuitenkin sen voimakas eläminen ja kiertyminen kuivattaessa.

Kasvin perustiedot
Suku: 
Larix
Laji: 
sibirica

Larix decidua var. polonica - puolanlehtikuusi

Tämän euroopanlehtikuusen alalajin tai muunnoksen levinneisyys rajoittuu Sudeettien ja Tatran alueelle eikä sen menestymisestä Suomessa ole varmaa tietoa. Laji on kestävä ainakin eteläisimmässä Suomessa.

Metsikkö perustettiin vuonna 1928 Lysa Goran, Puola, alkuperää olevilla taimilla. Lajille on tyypillistä erittäin käyräksi kehittyvä runko, vaikkakin tämän ominaisuuden suhteen on havaittavissa suuria eroja. Käyrien puiden seassa saattaa kasvaa suoria ja hyvän runkomuodon omaavia yksilöitä. Laji on myös erittäin nopeakasvuinen, 65-vuotiaana suurimmat puut olivat jo 35 metriä pitkiä. Tarkan yksilövalinnan ja risteytysten avulla voitaisiin puolanlehtikuusesta saada arvokas metsätalouspuu Suomen oloihin. Nykyiselläänkin puolanlehtikuusi on mutkaisen runkonsa ja riippuvien oksiensa johdosta kauneimpia lehtikuusilajeja viherrakennuskäyttöä ajatellen.

Kasvin perustiedot
Suku: 
Larix
Laji: 
decidua var. polonica

Larix kaempferi - japaninlehtikuusi

Honšun saaren vuoristoalueilta lähtöisin oleva lehtikuusi on talvenkestävä aina III-menestymisvyöhykkeelle  asti.

Mustilaan vuonna 1910 perustettu, Shinanon alkuperää oleva metsikkö ei kärsinyt pakkasvaurioita vuoden 1940 tai 1980-luvun kovina talvina. Nuorena laji sen sijaan on ollut arka syyshallalle, johtuen mereisestä alkuperästä. Syyshallat saattavat häiritä myös kukintaa, vioittamalla kukkanuppuja.

Japaninlehtikuusen ruusunkukkaa muistuttavat kävyt ovat erittäin koristeellisia.

Kasvin perustiedot
Suku: 
Larix
Laji: 
kaempferi

Vipuvoimaa EU:lta    AEKR        elykeskus_vari_fin

Syndicate content